Veeteede Amet soovitab: veebipõhine tasuta kaardirakendus NUTIMERI kõigile Muhu väina regatist osavõtjatele, kõigile purjetajatele ja teistele meresõiduhuvilistele | 09 juuli 16, piret.salmistu

NB! Muuhulgas leiate just NUTIMEREST kõige värskemad mõõdistusandmed sel kevadel üle mõõdetud Haapsalu sadamatesse sissesõidust. Kontrollige värskeid sügavusandmeid NUTIMERE abil!

http://gis.vta.ee/nutimeri/

 

NUTIMERI kuvab Eesti ametlikke elektroonilisi navigatsioonikaarte Maa-ameti põhikaardi või ortofoto taustal. Lisaks saab NUTIMERE rakendusse kuvada erinevate andmekogude andmeid, teha objektidele päringuid, määrata koordinaate, otsida objekte nime või asukoha alusel ning joonistada ja mõõta. Kaardikihtidele saab lisada andmekihte Veeteede Ameti hüdrograafia infosüsteemist HIS (sügavuspunktid, kivid ja takistused, laevavrakid), navigatsioonimärkide andmekogust (Veeteede Ameti hallatavad navigatsioonimärgid ja laevateed) ja sadamate andmeid.

 

NUTIMERI töötab arvutis ja nutiseadmes ning selle kasutamiseks on vaja andmesideühendust. Kuigi me ei soovita kasutada NUTIMERD esmase navigeerimisvahendina, on veeliiklejale sellest suur abi navigatsioonikaartide õigsuse ja ajakohasuse kontrollimiseks, navigeerimistingimustega tutvumiseks, andmete võrdlemiseks ning muidugi teekonna planeerimiseks.


 

TÄHELEPANU! Veeteede Amet soovitab mitte kasutada NUTIMERE rakendust esmase navigeerimisvahendina! Rakenduse töö nõuab andmesideühendust!

NUTIMERI nutikale veeliiklejale!

http://gis.vta.ee/nutimeri/

 

Veeteede Amet on ise Muhu väina regatil kohal laevakontrollikaatri EVA-019 pardal, jälgib olukorda, annab oma panuse regati ohutuks kulgemiseks ja soovib kõigile osavõtjatele tuult purjeisse!

 

Lugupidamisega

Priit Põiklik

kommunikatsioonijuht

Veeteede Amet

tel 620 5525, 505 5222