Reklaamiloa nõue | 29 juuni 12, piret.salmistu

Järgige VÕISTLUSTEATES infot reklaami kandmise kohta jahtidel

Head võistlejad,


Palun järgida VÕISTLUSTEATES :

2. REKLAAM

2.1 Paadid on kohustatud kandma Korraldava Kogu poolt valitud ja antud reklaami.

2.2 Reklaami kandvad jahid peavad esitama vastutava isiku rahvusorgani poolt nõutava reklaamiloa.

 

Reklaamiluba küsida Jahtklubide Liidust

http://www.puri.ee/web/index.php?lang=et&page_id=18

 

Reklaamilubade hinnakiri:

Jahi eest pikkusega (LOA) meetrites          

6.00-9.00                      64 EUR

9.01-12.00                  128 EUR

12.01 ja pikem           192 EUR

 

Reklaamiluba esitada Regatibüroos registreerimisel.