Kindlustus | 04 juuli 12, Raiko Lehtsalu

14.1 Iga osavõttev jaht peab omama kehtivat vastutuskindlustust. Registreerimisel esitada kehtiva kindlustuspoliisi originaal ning koopia (jääb sekretariaati). Kindlustussumma miinimum on 200 000 eurot. Kindlustuse saab vormistada ka regatibüroos võistlustele registreerimisel.

Kindlustuse pakkujaks on ERGO ja hind 65€. Pakkumuse leiab Regatt 2012 dokumentide alt.