54. Muhu väina regatt | 09 märts 11, Raiko Lehtsalu

Sel aastal toimub Muhu Väina regatt 54. korda

11.-17. juulil 2011 sõidetakse 54. korda Muhu Väina regatt, mis on ühtlasi ka Eesti Meistrivõistlused Avamerepurjetamises ning EJLi Avamere Purjetamise Eesti Karika 3. etapp. Nädala kestva regati 7 etappi on Pärnu-Roomassaare, Roomassaare ring, Roomassaare-Virtsu, Virtsu-Heltermaa, Heltermaa ring, Heltermaa-Tallinn ning Tallinna ring. Regati lõpetamine Tallinnas on osaks Tallinna Merepäevadest ning  üheks säravaks looks Euroopa kultuuripealinn Tallinna mereäärsete lugude reas.

Ajaliselt pikimal Eestis toimuval regatil on jahid on jagatud kahte divisjoni – võistlusjahid (ORC) ja nö huvipurjetajad (LYS). Divisjonid on omakorda jagatud gruppidesse. Esimeses võistlusjahtide divisjonis on neli gruppi, kus  I grupp on kõige suuremad ja kiiremad jahid ning IV grupp vastavalt kõige väiksemad. Teises, huvipurjetajate divisjonis on 2 gruppi.

 

ORC gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks Performance Line offshore meetodit, välja arvatud vastutuule-allatuule raja korral. Vastutuule-allatuule distantsi korral kasutatakse Performance Line inshore meetodit. Kehtib Vähempunktisüsteem vastavalt PVR Lisale A. LYS gruppides kasutatakse parandatud aja arvutamiseks LYS meetodit, kehtib Vähempunktisüsteem vastavalt Purjetamise Võistlusreeglite Lisale A.


Tänaseks on möödunud aastal avatud regati veebileht www.muhuvain.ee ajakohastatud ning registreerumine regatile avatud. Võistlusteate leiate veebilehelt http://www.muhuvain.ee/regatt2011/dokumendid 


Soodushinnaga registreerimine kestab kuni 10. juunini.


Muhu väina regati korraldab ESS Kalev Jahtklubi koostöös Pärnu Jahtklubi ja Eesti Jahtklubide Liiduga.

Möödunud aastal purjetas 89 osalenud jahil enam kui 570 purjetajat Eestist ja kaugemalt. Ka sel aastal ootame „külalisesinejaid“ Soomest, Lätist, Leedust ja Venemaalt.


09.03.2011